Privacy verklaring

Privacy Verklaring                                        

 

 

Via deze Privacy verklaring geeft Paarse Boeddha u informatie over hoe we met u persoonsgegevens omgaan. We respecteren u privacy en houden ons aan de regels die de Wet bescherming persoonsgegevens hiervoor stelt.

Welke gegevens er worden verwerkt

 

We verwerken de persoonsgegevens die we via intake of boeking via de site van u ontvangen. Hierbij gaat het het om het aanmelden voor de nieuwsbrief. Wij verwerken de volgende persoonsgegevens, Naam, adres, telefoonnummer, geboortedatum, emailadres en overige informatie die u aan ons verstrekt.Tijdens de behandelingen verzamelen we gegevens en verwerken we ook gegevens als:

  • U klachten
  • U moedervlekken
  •  Medische achtergrond

Voor welke doeleinden

We gebruiken uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden;

  •  De nieuwsbrief of informatie te sturen
  •  Om je te informeren en eventuele vragen te beantwoorden
  •  Om u een bericht te sturen op speciale gelegenheden.

Beveiliging en bewaartermijn

We bewaren uw persoonsgegevens zo lang als het nodig voor de eerder genoemde doeleinden of zo lang als de wet dat voorschrijft. Uw persoonsgegevens zijn beveiligd tegen misbruik en toegang door ongeautoriseerde personen via de huidige gebruikelijke technieken. We bewaren de persoonsgegevens langer indien er omstandigheden zijn die daartoe leiden. We zullen uw gegevens nooit aan derden verstrekken.

 

Inzage, correcte of verwijdering

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering naar ons mailen ( contact@paarseboeddha.nl ). Wij zullen binnen 2 werkdagen hierop reageren. Mits er speciale vrije dagen zijn dan duurt dit verzoek langer.

Dient u een verzoek tot verwijdering in dan zullen we uw persoonsgegevens zo spoedig mogelijk verwijderen, tenzij de wet verplicht om de betreffende persoonsgegevens te bewaren of er            ( andere ) dringende redenen zijn die zich tegen verwijdering verzetten.

 

Wijzigingen

De Privacy verklaring kan gewijzigd worden, Wij zullen de laatste versie steeds online zetten. Deze privacy verklaring is voor het laatst gewijzigd op 11 mei 2018.